Struktur Organisasi


Ketua Jurusan : Syamsuddin Abubakar, S.SiT, M.MKes
Sekretaris Jurusan : Drg. Ernie Thioritz, M.MKes
Ka Prodi D IV : Drg. Asridiana, M.MKes
Ka Prodi D III : Agus Supriatna, SKM, M.Kes
Ka Unit Laboratorium : Drg. Rini Irmayanti Sitanaya, M.MKes